MYHELPER PTE LTD
Ipagkalat ang salita!

Mga parangal na pang-serbisyo

sa Singapore, lamang tungkol sa 50% ng lahat ng maids nagtrabaho ng higit sa 12 na buwan sa kanilang mga employer. Ang dynamics ng employer-maid relasyon ay napaka-komplikadong at para sa iba't ibang dahilan, isa sa dalawang maids ay hindi nakataguyod makalipas ang unang taon. Kami nga'y mga ipinagmamalaki ng aming mga batang babae na matagumpay na nakakumpleto ONE FULL YEAR ng pagtatrabaho sa ONE NG EMPLOYER. Ang bawat batang babae ay makakakuha ng cash award ng S $ 100 mula MYHELPER bilang pagkilala sa tagumpay na ito. Mga taong nakumpleto ang kanilang buong TWO kontrata YEAR makakuha ng isang cash award ng $200. Well kinita sa katunayan.

>